Personal Blog
Blogging

بهترین خاطره دوران تدریس

یادم هست دوره سه ترمه اولی بود که در مجتمع فنی نارمک (نمایندگی برتر آی تی) درس می دادم. دانشجویی داشتم که با اتوبوس رفت و آمد می کرد و دانش آموز هنرستان بود. بسیار کمال گرا بود و دست به هیچ کاری نمی زد چون فکر می کرد هرگز موفق نمی شود.

با سخت گیری های من مجبور شد پروژه ترم اول را طراحی کند و درست روزی که باید پروژه را تحویل می گرفتم ساعت هوشمند اپل را دستم کرده بودم.

یادم هست موقع تحویل پروژه او (با اینکه پروژه کاملی نبود) آنقدر ضربان قلبم بالا رفت و آدرنالین خونم زیاد شد که ساعت هوشمندم به من آلارم داد که به صورت ناگهانی ضربان قلبت روی 85 است و اگر می خواهم ساعت هوشمندم با یک مرکز درمانی تماس بگیرد.

یک بار هم سر کلاس خم به عقب یوگا آلارم شدیدی داد که باید با یک مرکز درمانی تماس بگیری.

خم به عقب در یوگا باز کننده انرژی مسدود شده در چاکرای قلب و چاکرای گردن است و ضربان قلب را با شدت زیادی بالا می آورد.

معلم یوگا تعریف کرد که شاگردی داشت که برادرش را از دست داده بود. سر کلاس های خم به عقب سر مدیتیشن شاوسانا آنقدر گریه می کرد که مدیتیشن را برای بچه های دیگر ناممکن می کرد.

همیشه می گفت خم به عقب معجزه ایست که انسان قبل به بعدش بسیار توفیر می کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top